Orchestra staff


Conductors: 
Artistic director and chief conductor Dimitris Botinis, laureate of all-Russian and international competitions

Rustam Dilmukhametov, Honored artist of Russia  
 
1 violins: 
Concertmaster of the orchestra  
Valery Karchaguine, People's Artist of Russia, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
Elena Plashkova 
Yuri Prushinsky, Honored artist of Russia, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
Evgenia Levina 
Oksana Anisimova, Honored artist of Russia 
Ivan Tarasenko, laureate of All-Russian and International competitions 
Vladislav Sharipov 
Elena Vasjukova 
Elena Rudakova 
Oleg Khodyrev 
Tatyana Gordianchuk 
Oleg Platonov  
Nina Volkova 
Pavel Krupa 
Irina Matveykina  
Irina Zorkina, laureate of International competitions 
Bogdan Ridny  
 
2 violins: 
Concertmaster  
Elena Baskina, Honored artist of Russia 
Evgeny Marushin 
Alexander Abramov 
Nina Katurova, laureate of International competition 
Daria Levashova  
Natalia Bukareva  
Aliona Kosacheva  
Alina Korniakova  
Yulia Chesheva  
Yuri Kondria  
Victoria Gvozdeva  
Polina Gensh  
Elizaveta Eremenko  
Yulia Bobrova, laureate of International competition 
Maria Baeva-Kuznetsova 
Anita Lakhina, laureate of International competition 
 
violas: 
Concertmaster  
Natalia Chernysheva, Honored artist of Russia, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
lIlya Tarasenko, laureate of International competitions 
Irina Bolshakova  
Gennady Eremenko 
Sergey Obukhov  
Andrey Maksimov   
Galina Bork, Honorary worker of culture of the Novosibirsk region 
Irina Yurova 
Stanislav Shirokikh   
Aleksandra Ogorodnikova   
Denis Gerasimov  
 

Celli:
Concertmaster  
Stanislav Ovchinnikov, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
Yaroslav Kucheriavykh
Victor Eremenko  
Sofia Oznobikhina  
Oleg Beltjukov  
Mikhail Sakovitch  
Tatyana Svetlova  
Daniyar Kojshegulov  
Natalia Kolmykova 
Yulia Guskova  
Irina Tkachouk  
Yulia Ivanova  
Victoria Nogina

Double basses: 
Concertmaster
Maksim Gorsky
Elena Pilgueva  
Timur Elubaev  
Vitaly Kalinin  
Victor Murashov  
Mikhail Ermakov  
Timur Salikov  
Anton Zalovkin 
Aleksander Chemodakov 
 
Harps
Tamara Tarnovskaya  
Irina Izakson  
 
Piano, celesta, harpsichord: 
Anatoly Misnikov  
 
Flutes
Concertmaster 
Ivan Shikhanov, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
Elena Levitskaya, laureate of All-Russian and International competitions 
Sergey Skurykhin, flute-piccolo  
Daria Ponomareva 
Semen Zavjalov  
 
Oboes
Concertmaster 
Nicolay Levashov, Diploma winner of All-Russian competition 
Vladislav Gofman 
Aleksander Kosmachev, Honored artist of Russia 
Konstantin Serkov, english horn 
Olga Efimova  
 
Clarinets
Concertmaster 
Stanislav Yankovsky, Honored artist of Russia 
Igor Bureev, Honored artist of Russia 
Vladimir Sidorov  
Danila Efremov 
Gleb Gurianov, bass-clarinet  
 
Bassoons
Concertmaster 
Aleksander Guryanov, Honored artist of Russia 
Aleksander Kashcheev, Honored artist of Russia 
Artem Chernov, laureate of All-Russian and International competitions 
Evgeny Badrakh, laureate of International competitions 
 
Horns
Concertmaster 
Vasily Sokolov, Honored artist of Russia 
Daniil Yarovov, laureate of international competition 
Aleksey Antropov, laureate of All-Russian competition 
Aleksander Ogorodnikov  
Dmitry Chetverikov, laureate of International competition 
Konstantin Revedinsky  
David Ishmuratov  
 
Trumpets
Concertmaster 
Ivan Koroban, laureate of All-Russian and International competitions 
Evgeny Saltymakov, laureate of All-Russian competition 
Andrey Basov  
Artur Ermakov, laureate of International competitions 
Sergey Yakovlev  
 
Trombones
Concertmaster 
Oleg Golyunov, Honored artist of Russia, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
Yuri Djukov 
Leonid Danilchenko, laureate of International competitions 
Sergey Kuzov, laureate of All-Russian and International competitions 
Evgeny Firsov, bass-trombone 
 
Tuba
Aleksander Kalachev  
 
Percussion instruments: 
Concertmaster 
Sergey Nokhrin, laureate of All-Russian competition 
Dmitry Khramov 
Stanislav Torsky, laureate of All-Russian and International competitions, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
Vladimir Makarov 
Valeria Terekhina, laureate of International competitions, 
 
Administration
 
Manager  
Nicolay Sizikov, Honorary worker of culture and art of the Novosibirsk region  
 
Chief administrators 
Daria Vedenyapina   
Natalia Svyazhina  
 
Editor 
Tatyana Shindina, Honorary worker of culture of the Novosibirsk region, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region 
Advisor to the General Director for the development of the academic symphony orchestra 
Lev Krokushansky, Honorary art worker of Russia, laureate of the State Prize of the Government of the Novosibirsk region  
  
Inspector  
Stanislav Torsky  
 
Library
Alexander Abramov 
Victor Eremenko

On top